„Washington“, 140x160cm„Bat“, 15x15cm

„Rector“, 20x20cm

„Polar VI“, 45x45cm


„Polar V“, 30x30cm